Wspólne stanowisko Związków Zawodowych w KGHM

24 maja 2022

Po analizie dotychczasowego funkcjonowania ZUZP dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. oraz postępujących zmian w otoczeniu i dynamicznie zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych, przedstawiciele organizacji związkowych będących stroną ZUZP zwrócili się do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. o wprowadzenie zmian w ZUZP.

Udostępnij wpis > > >