Kolejna danina nakładana na KGHM

Kolejna danina nakładana na KGHM

Bogusław Szarek, Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” informuje, jak może wpłynąć nałożenie „nowego podatku dla istotnych dla gospodarki spółek skarbu państwa” na KGHM Polska Miedź S.A., a zarazem na pracowników.

Sprzeciw KSGRM NSZZ „Solidarność” ws. nowego podatku

Sprzeciw KSGRM NSZZ „Solidarność” ws. nowego podatku

Powołując się na artykuł z 18 lipca br. zamieszczony na stronie Business Insider, Ministerstwo Aktywów Państwowych zaopiniowało projekt ustawy, która nakłada na duże i istotne dla gospodarki spółki nowy podatek. Wśród nich jest KGHM Polska Miedź S.A., którego szacowane obciążenia mogą sięgnąć kwoty ponad 100 mln złotych rocznie.…

List kondolencyjny w związku ze śmiercią górnika w O/ZG Lubin

List kondolencyjny w związku ze śmiercią górnika w O/ZG Lubin

Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” Bogusław Szarek przekazał kondolencje w związku ze śmiercią górnika w kopalni Lubin do Dyrektora Naczelnego O/ZG Lubin Jarosława Kuźniara. Do wypadku doszło 13 lipca br. w oddziale G-9 w rejonie GG-2. W wyniku oberwania się skał z ociosu zmarł 41-letni…

Kolejne zwolnienia pracowników w ZG Polkowice-Sieroszowice

Kolejne zwolnienia pracowników w ZG Polkowice-Sieroszowice

Bogusław Szarek, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. zwrócił się z pismem do Prezesa Zarządu Andrzeja Szydło ws. niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem działania pracodawcy, który pomimo jasnego brzmienia przepisów prawa pracy, kolejnych wyroków Sądów I i II instancji przywracających pracowników do pracy, rozwiązuje…

Propozycja KSGRM NSZZ „Solidarność” wprowadzenia do ZUZP urlopu na żądanie i siły wyższej

Propozycja KSGRM NSZZ „Solidarność” wprowadzenia do ZUZP urlopu na żądanie i siły wyższej

W związku ze zgłaszaniem przez pracowników problemów z korzystaniem z urlopu na żądanie i siły wyższej oraz dostrzeżeniem konieczności doprecyzowania uprawnień pracowniczych, Przewodniczący Bogusław Szarek w imieniu Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” na spotkaniu stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A.…

Pismo do ministra ws. problemów z uprawnieniami emerytalnymi w KGHM

Pismo do ministra ws. problemów z uprawnieniami emerytalnymi w KGHM

Przewodniczący Bogusław Szarek działając w imieniu Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” zasygnalizował Ministrowi Aktywów Państwowych konieczność pilnego podjęcia prac legislacyjnych nad określeniem w drodze rozporządzenia stanowisk, na których zatrudnienie uważa się za pracę górniczą.

Problemy z uprawnieniami emerytalnymi w KGHM

Problemy z uprawnieniami emerytalnymi w KGHM

Bogusław Szarek przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność wystąpił do Andrzeja Szydło Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A z prośbą o ustalenie jasnych zasad ustalania uprawnień emerytalnych w Spółce względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Problem dotyczy znaczącego wzrostu odmowy zaliczenia pracy górniczej wielu stanowisk pracy.

KGHM: strony ZUZP podpisały porozumienie

KGHM: strony ZUZP podpisały porozumienie

Jak informuje Bogusław Szarek, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”, 21 maja br. uzgodnione zostało porozumienie stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Uzgodniono dwie kwestie:1. Przeszeregowania w Oddziałach zostaną uruchomione od 1 czerwca 2024 r. i zrealizowane w ilości 20%…

Życzenia z okazji Dnia Hutnika

Życzenia z okazji Dnia Hutnika

Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”, Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” oraz Redakcja Pryzmatu składają życzenia w Dniu Świętego Floriana wszystkim Hutnikom Polskiej Miedzi.