Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi naszego prawa wewnątrzzwiązkowego oraz prawa pracy, m.in. Statut NSZZ „Solidarność”, Regulamin Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”, Kodeks Pracy, Ustawa o Związkach Zawodowych i Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy.

PRAWO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

PRAWO PRACY

Udostępnij stronę > > >