Spotkanie NSZZ „Solidarność” z wiceprezesem ds. korporacyjnych

18 maja 2022

Zgodnie z ustaleniami 17 maja br. doszło do spotkania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Bogusławem Szarkiem i Przemysławem Darowskim oraz przewodniczącymi ośmiu Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z wiceprezesem ds. korporacyjnych Markiem Pietrzakiem i dyrektorem naczelnym ds. nadzoru korporacyjnego Alanem Steinbarthem.

Ze strony NSZZ „Solidarność” w spotkaniu udział wzięli: Jarosław Pietrykowski (PeBeKa), Lech Janczur (KGHM Zanam), Anna Stępień (Mercus Logistyka), Joanna Pomykała (KGHM Metraco), Krzysztof Strzelbicki i Piotr Nowak (Nitroerg), Piotr Gruszka (Centrozłom Wrocław), Jacek Pyra (KGHM Cuprum) i Zdzisława Pilip (Uzdrowisko Połczyn).

Na spotkaniu przedstawiciele NSZZ „Solidarność” ze spółek Grupy Kapitałowej KGHM przedstawiali informację o sytuacji w zakładach pracy. Brak inwestycji, zagrożenie produkcji, zerwane łańcuchy dostaw, dziurawa polityka centralnego biura zakupów, likwidacja oddziałów spółki, spór zbiorowy, zbyt niski wzrost wynagrodzeń, unikanie rozmów ze stroną społeczną, coraz częstszy wybór usług podmiotów zewnętrznych z pominięciem spółek zależnych, wzrost cen gazu i energii – tematów pilnych i ważnych było wiele. Po spotkaniu przewodniczący złożyli pisma do wiceprezesa ds. korporacyjnych Marka Pietrzaka, który zobowiązał się do nich ustosunkować. W następnych miesiącach dojdzie do kolejnych, bardziej szczegółowych spotkań indywidualnych z przewodniczącymi NSZZ „Solidarność” wszystkich spółek Grupy Kapitałowej KGHM.

Udostępnij wpis > > >