Spotkanie NSZZ „Solidarność” spółek grupy kapitałowej KGHM z nadzorem korporacyjnym

31 października 2022

28 października br. doszło do spotkania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Bogusława Szarka i Przemysława Darowskiego oraz przewodniczących kilku Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami nadzoru korporacyjnego, w tym dyrektorem naczelnym ds. nadzoru korporacyjnego Alanem Steinbarthem. Poprzednie spotkanie w podobnym formacie odbyło się 17 maja br.

Ze strony NSZZ „Solidarność” w spotkaniu udział wzięli: Jarosław Pietrykowski (PeBeKa), Lech Janczur (KGHM Zanam), Anna Stępień (Mercus Logistyka), Jarosław Ratka (Energetyka), Joanna Pomykała (KGHM Metraco), Iwona Majsner i Arkadiusz Dąbrowski (WPEC w Legnicy), Marcin Bartnik (Bipromet) oraz Piotr Gruszka (Centrozłom Wrocław). W sprawach Lubinpexu głos zabrał Bogusław Szarek.

Na spotkaniu przedstawiciele NSZZ „Solidarność” ze spółek Grupy Kapitałowej KGHM przedstawiali informację o sytuacji w zakładach pracy. Wspólnym mianownikiem każdej z wypowiadających się osób był problem z bardzo wysoką inflacją i realnie mniejszymi zarobkami pracowników. W toku negocjacji należy spodziewać się postulatów ze strony NSZZ „Solidarność” urealniających zarobki pracowników względem obecnej inflacji – co już uczyniły Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” w INOVA i Mercus Logistyka – mając w świadomości, że w najbliższych kilku miesiącach przewidywana jest jeszcze wyższa inflacja.

Na spotkaniu poruszane były głównie kwestie pracownicze i inwestycyjne. Poza kwestiami płacowymi wskazywano na odejścia doświadczonej kadry, niepotrzebne wydatki w niektórych spółkach, brak inwestycji, zagrożenie wstrzymaniem lub opóźnieniem obecnych inwestycji, nadal istniejący problem z zerwanymi łańcuchami dostaw i kulejącą polityką centralnego biura zakupów oraz operatora logistycznego, wybór usług podmiotów zewnętrznych z pominięciem spółek zależnych czy gwałtowny wzrost cen gazu i energii.

Po spotkaniu przewodniczący złożyli pisma, w których zawarli najpilniejsze pytania dotyczące poszczególnych spółek. Po zapoznaniu się ze szczegółami i rozeznaniu sytuacji przyjdzie odpowiedź z nadzoru korporacyjnego.

Było to kolejne ze spotkań reprezentantów załogi w radzie nadzorczej KGHM i przewodniczących NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami nadzoru korporacyjnego KGHM.

Udostępnij wpis > > >