Spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Uzdrowisk z nadzorem korporacyjnym

18 lipca 2022

W związku z przekształceniami w strukturze Polskiej Grupy Uzdrowisk, 12 lipca 2022 r. z inicjatywy NSZZ „Solidarność” doszło do spotkania z przedstawicielami nadzoru korporacyjnego KGHM Polska Miedź S.A. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM Bogusław Szarek i Przemysław Darowski.

Poza przedstawicielami załogi w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z Uzdrowisk Kłodzkich (Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój), Uzdrowiska Połczyn, Uzdrowiska Cieplice oraz Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa. KGHM reprezentowali Alan Steinbarth – Dyrektor Naczelny ds. Nadzoru Korporacyjnego oraz Małgorzata Gałecka – Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

Spotkanie miało na celu zasięgnięcie opinii w sprawie przekształceń w strukturze Uzdrowisk. Obecnie ta zależność jest dość skomplikowana. Każde z Uzdrowisk podlega pod PGU Polską Grupę Uzdrowisk, która wchodzi w skład Funduszu Inwestycyjnego KGHM VII FIZAN podlegający pod KGHM TFI, które należy do KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z założeniami Uzdrowiska miałyby podlegać bezpośrednio pod KGHM. Nie ustalono jeszcze czy nowa struktura będzie oznaczała funkcjonowanie w ramach jednej czy kilku spółek Uzdrowiskowych.

Na spotkaniu poruszono wiele innych kwestii, w tym związanych z funkcjonowaniem Uzdrowisk w ostatnich latach, problemach zarządczych, ponoszonych kosztach, braku inwestycji, problemów z polityką zakupową i innych. Do kolejnego spotkania dojdzie we wrześniu lub październiku.

Udostępnij wpis > > >