Spotkanie z wiceprezesem ds. korporacyjnych

1 lutego 2022

1 lutego br. doszło do spotkania z Wiceprezesem ds. korporacyjnych Markiem Pietrzakiem oraz Dyrektorem Naczelnym ds. nadzoru korporacyjnego Alanem Steinbarthem w sprawie spółek Grupy Kapitałowej KGHM. Stronę społeczną reprezentowali Bogusław Szarek i Przemysław Darowski – przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. W spotkaniu brała też udział Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w WPEC w Legnicy Iwona Majsner.

Rozmowy zdominował temat trwających negocjacji płacowych i wpływu Polskiego Ładu na wynagrodzenia pracowników spółek Grupy Kapitałowej. Poruszone tematy miały na celu usprawnienie rozmów płacowych i wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowniczym. Szerzej omówiono sytuację w spółkach WPEC w Legnicy i MERCUS Logistyka.

W sprawach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. głos zabrała Przewodnicząca Iwona Majsner. Przedłożyła informacje o obecnej kondycji Spółki oraz dla porównania przed przejęciem Spółki przez Energetykę. Omówiła wszystkie istotne problemy, z którymi zmaga się obecnie WPEC w Legnicy.

Bogusław Szarek omówił temat Mercusa Logistyki sp. z o.o. Dzięki dyskusji i wymianie informacji udało się ustalić główne przyczyny problemów Spółki i określić sposoby ich rozwiązania.

Rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze i można się spodziewać, że w przyszłości dojdzie do kolejnych.

Udostępnij wpis > > >