Sławomir Kleczyński przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w KGHM O/ZH

12 stycznia 2022

11 stycznia odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny. Zgodnie z decyzją delegatów nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej został Sławomir Kleczyński.

Udostępnij wpis > > >