Lech Janczur przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w KGHM ZANAM

19 października 2021

W poniedziałek, 18 października, odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM ZANAM S.A. W wyborach uzupełniających na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Lecha Janczura. Na delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” wybrano Mirosława Dziubę.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających było konieczne, ponieważ 18 września br. w wieku 64 lat zmarł Andrzej Dynak, wieloletni przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM ZANAM S.A. i działacz podziemnej Solidarności.

Udostępnij wpis > > >