ODPOWIEDŹ NA PISMO KSGRM WS. DODATKU ZA PRACĘ W UCIĄŻLIWYM ŚRODOWISKU PRACY