XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

Zjazd miał miejsce w Legnicy, w dniach 29-30.08.2007 r.