Wizyta Duszpasterzy Ludzi Pracy w KGHM PM S.A.

2006 r.