XXIV Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

2006 r.