Pikieta górników przed Centralną Karczmą Barbórkową w Głogowie

Pikieta miała miejsce 3.XII.2004 r.