O NAS

0 +
Ilość członków KSGRM NSZZ Solidarność

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” powstała w kwietniu 1992 roku w wyniku porozumienia Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” działających w górnictwie miedziowym. Obecnie w jej skład wchodzi 13 Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” działających w strukturach KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej.

Powstanie KSGRM miało na celu spowodowanie skuteczniejszego działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników oraz skoordynowanie działań w celu efektywniejszego prowadzenia rozmów z pracodawcą. Nasze starania pozytywnie odbierane są przez pracowników KGHM PM S.A., ponieważ z roku na rok rośnie liczebność związku. Obecnie KSGRM NSZZ „Solidarność” zrzesza ponad 8 tysięcy członków.

„ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ”


Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” należy do struktur Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w Katowicach. Sekcję w Prezydium Sekretariatu reprezentują Przewodniczący Józef Czyczerski (Wiceprzewodniczący Rady Sekretariatu) oraz Zastępca Przewodniczącego Bogusław Szarek (Skarbnik Rady Sekretariatu).

W skład Prezydium Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” wchodzą: Przewodniczący Józef Czyczerski i Zastępca Przewodniczącego Bogusław Szarek.

Józef Czyczerski

Bogusław Szarek

Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” zrzeszone w Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”

1. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Kaźmierzów 100
59-101 Polkowice
tel. (76) 748 40 72
Przewodniczący: Bogusław Szarek

2. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

ul. Dąbrowskiego 50
59-101 Polkowice
tel. (76) 748 57 30
Przewodniczący: Józef Czyczerski

3. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”

ul. Skłodowskiej-Curie 188
59-300 Lubin
tel. (76) 748 26 05
Przewodniczący: Bogdan Nuciński

4. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie

ul. Skłodowskiej-Curie 92
59-301 Lubin
tel. (76) 840 51 71
Przewodniczący: Jarosław Pietrykowski

5. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach

ul. Kopalniana 1
59-101 Polkowice
tel. (76) 747 46 09
Przewodniczący: Franciszek Poszelużny

6. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Zanam S.A.

ul. Kopalniana 7
59-101 Polkowice
tel. (76) 847 08 42
Przewodniczący: Andrzej Dynak

7. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie

ul. Skłodowskiej-Curie 58
59-301 Lubin
tel. 696 493 994
Przewodniczący: Jarosław Ratka

8. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Pol-Miedź-Trans Sp. z o.o.

ul. Skłodowskiej-Curie 190
59-301 Lubin
tel. (76) 847 18 96
Przewodniczący: Przemysław Darowski

9. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

ul. Poznańska 48
59-220 Legnica
tel. (76) 856 82 48
Przewodnicząca: Iwona Majsner

10. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Mercus Logistyka Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
tel. (76) 724 81 10
Przewodniczący: Wiesław Baran

11. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Metraco S.A. w Legnicy

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 9
59-200 Legnica
tel. (76) 866 77 53
Przewodnicząca: Joanna Pomykała

12. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie

ul. Skłodowskiej-Curie 183
59-301 Lubin
tel. (76) 746 41 42
Przewodnicząca: Dagmara Jędrzejczyk

13. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej

ul. Polkowicka 52
59-305 Rudna
tel. (76) 747 92 76
Przewodniczący: Grzegorz Górecki

Skład Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”

1. CZYCZERSKI JÓZEF – przewodniczący
2. SZAREK BOGUSŁAW – zastępca przewodniczącego
3. BARAN WIESŁAW – członek rady
4. DAROWSKI PRZEMYSŁAW – członek rady
5. DZIUBA JACEK – członek rady
6. EWKOWSKI JERZY – członek rady
7. GIEROŃ PAWEŁ – członek rady
8. GÓRECKI GRZEGORZ – członek rady
9. JĘDRZEJCZYK DAGMARA – członek rady
10. MAJSNER IWONA – członek rady
11. NUCIŃSKI BOGDAN – członek rady
12. PARYŻ SZYMON – członek rady
13. POMYKAŁA JOANNA – członek rady
14. POSZELUŻNY FRANCISZEK – członek rady
15. RATKA JAROSŁAW – członek rady

Skład Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”

1. KACZANOWSKI MARCIN – przewodniczący
2. MORDARSKI DAWID – sekretarz
3. ROSKOSZ ROBERT – członek komisji

W dniu 23 kwietnia 2018 r., w Lubinie, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze VIII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”.

 
Delegaci Walnego Zebrania, reprezentując wszystkie Organizacje Zakładowe i Międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” wchodzące w skład Sekcji, dokonali oceny pracy Rady Sekcji mijającej kadencji, udzielając absolutorium ustępującej Radzie. Jednocześnie dokonali wyboru władz Sekcji na nową, pięcioletnią kadencję (2018-2023).

 

Przewodniczącym Sekcji ponownie został wybrany Józef Czyczerski.

 

Wybrano 15-osobową Radę Sekcji w składzie:

1. Szarek Bogusław
2. Pasis Ireneusz
3. Baran Wiesław
4. Darowski Przemysław
5. Dziuba Jacek
6. Ewkowski Jerzy
7. Gieroń Paweł
8. Górecki Grzegorz
9. Jędrzejczyk Dagmara
10. Majsner Iwona
11. Nuciński Bogdan
12. Paryż Szymon
13. Pomykała Joanna
14. Poszelużny Franciszek
15. Ratka Jarosław

 

Wybrano 4-osobową Komisję Rewizyjną w składzie:

1.  Kaczanowski Marcin
2. Mordarski Dawid
3. Klaudel Rafał
4. Roskosz Robert

 

Wybrano 8-osobową delegację na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”:

1. Czyczerski Józef
2. Szarek Bogusław
3. Pasis Ireneusz
4. Paryż Szymon
5. Ewkowski Jerzy
6. Roskosz Robert
7. Dziuba Jacek
8. Poszelużny Franciszek

 

W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczyli zaproszeni goście:
Bogdan Orłowski – Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe reprezentujący Krajową Komisję Wyborczą NSZZ „Solidarność”,
Kazimierz Grajcarek – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Udostępnij stronę > > >