KGHM: informacja o nagrodzie rocznej za 2020 rok

/ 11 maja, 2021

Na 7 czerwca 2021 r. zaplanowano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. Jeśli udziałowcy podejmą decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zgodnie z zapisami ZUZP, najpóźniej w ciągu 14 dni zostanie wypłacona dodatkowa nagroda roczna dla pracowników KGHM za ubiegły rok. Według wstępnych wyliczeń wyniesie 13% podstawy co przekłada się na ok. 200% miesięcznego wynagrodzenia. Informację w tej sprawie zamieściła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

Udostępnij wpis > > >