Pracownicy postawili na trzech kandydatów NSZZ „Solidarność”

/ 4 maja, 2021

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM w dniach 28-29 kwietnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr 7/2021 z 4 maja 2021 r. w sprawie wyniku wyborów. Komisja Wyborcza stwierdziła, że członkami Rady Nadzorczej z wyboru załogi zostali trzej kandydaci NSZZ „Solidarność”: Józef Czyczerski, Przemysław Darowski i Bogusław Szarek.

Udostępnij wpis > > >