Trzech kandydatów NSZZ „Solidarność” na trzy miejsca w Radzie Nadzorczej

/ 27 kwietnia, 2021

✅ W dniach 28-29 kwietnia br. odbędą się pracownicze wybory do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ‼️ NSZZ „Solidarność” jako jedyna organizacja związkowa wystawiła trzech kandydatów na trzy miejsca mandatowe. ℹ️ Przy każdym zdjęciu można zapoznać się z informacjami na temat kandydata.

Józef Czyczerski ma 63 lata, wykształcenie średnie techniczne i 42 lata pracy w ZG ,,Rudna” na stanowisku elektromonter pod ziemią. Jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” O/ZG „Rudna” oraz Przewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidarność”. W 1999 r. pracownicy wybrali go do Rady Nadzorczej KGHM. Doceniając jego zaangażowanie na rzecz pracowników uzyskał mandat zaufania od załogi na kolejne kadencje. Uczciwość i bezkompromisowa walka o dobro pracowników i KGHM wzbudziły szacunek nawet u przeciwników, którzy w kadencji 2005-2008 powierzyli mu funkcję sekretarza Rady Nadzorczej i przewodniczącego Komisji do zbadania nieprawidłowości powstałych przy wynagradzaniu z tytułu wynalazczości, racjonalizacji i wdrożeń. W 2009 r. przewodził strajkowi załogi przeciwko prywatyzacji KGHM. W konsekwencji w kolejnych latach mimo wyboru przez pracowników na następną kadencję ministrowie Skarbu Państwa, łamiąc ustawę, trzykrotnie nie powołują go do składu Rady Nadzorczej, co pozwoliło na sprzedaż Polkomtela i Dialogu, wyprowadzenie 10 mld zł ze Spółki na inwestycje w Kanadzie oraz wykorzystując koniunkturę na miedzi wprowadzono podatek od wydobycia niektórych kopalin. Jego dotychczasowa działalność w powiązaniu ze zdobytą wiedzą gwarantuje pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia i należytą kontrolę nad Spółką. Dla niego dbałość o interesy pracowników jest tożsama z interesem firmy.

Przemysław Darowski ma 45 lat. Legitymuje się wyższym wykształceniem. Ukończył następujące uczelnie i szkoły: Uniwersytet Zielonogórski – Wydział Mechaniki i Budowy Maszyn (tytuł Magistra); Politechnika Zielonogórska – Wydział Mechaniki i Budowy Maszyn (tytuł Inżyniera); Technikum Hutnicze w Zespole Szkół Hutniczych w Głogowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1997 roku w ówczesnym Zakładzie Transportu Kolejowego w Żukowicach (późniejsze Pol-Miedź Trans) jako ślusarz. Od 2001 roku pracował jako Specjalista do spraw taboru kolejowego, pozostając już w Pol-Miedź Trans. Lata 2003-2004 to czas pracy w Lubinie jako Kierownik Działu planowania i rozliczeń remontów oraz Kontroli Remontów. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Eksploatacji w Głogowie. Od 2006 roku pracował jako Komisarz Odbiorczy Działu Utrzymania Wagonów. Przez wiele lat swojej pracy w Pol-Miedź Trans był przewodniczącym komisji egzaminacyjnych działających przy PMT. Współpracował z Gminą Legnica, w imieniu której działa Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Grupowego Społecznego Inspektora Pracy. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Pol-Miedź Trans, członkiem Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” i członkiem Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Bogusław Szarek ma 59 lat, wykształcenie średnie techniczne, 39 lat pracy w KGHM – zatrudniony na stanowisku ślusarz-mechanik. W 1992 roku został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” O/ZG ,,Sieroszowice”. Po połączeniu kopalni Sieroszowice z kopalnią Polkowice od 1996 roku przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidarność”. Dzięki zaufaniu związkowych delegatów wybrany na członka i skarbnika Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ ,,Solidarność” w Katowicach. Od 2018 roku członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Długoletnie zatrudnienie w KGHM i zajmowanie się sprawami pracowniczymi są gwarantem dużej wiedzy o Polskiej Miedzi, a jego funkcja skarbnika Rady SGiE NSZZ „S” gwarancją uczciwości. Długoletnia działalność na rzecz ludzi pracy w związku zawodowym została nie raz pozytywnie oceniona poprzez wybór na kolejne kadencje na funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej i członka Rady Nadzorczej. W 2012 roku pracownicy wybrali go na swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej, gdzie zabiega o interesy pracowników całej Grupy Kapitałowej KGHM. W latach 2015-2018 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej. Pozyskane doświadczenie i wyczucie spraw pracowniczych wykorzysta dla dobra załogi i Grupy Kapitałowej KGHM.

Udostępnij wpis > > >