Darowski: dostosowaliśmy działalność związkową do obostrzeń

/ 2 kwietnia, 2021

Z Przemysławem Darowskim rozmawialiśmy o działalności związkowej, pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej, poparciu ze strony organizacji związkowych, kontynuacji działalności śp. Ireneusza Pasisa i pracy przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej. Przemysław Darowski jest Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Pol-Miedź Trans. Decyzją Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” razem z Józefem Czyczerskim i Bogusławem Szarkiem zostali kandydatami w zbliżających się pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

– W październiku ubiegłego roku zostałeś wybrany przez załogi oddziałów KGHM i spółek Grupy Kapitałowej na członka Rady Nadzorczej w wyborach uzupełniających. Co udało się poprawić przez te kilka miesięcy?

– Jeszcze raz dziękuję załogom Polskiej Miedzi za obdarzenie mnie zaufaniem i umożliwienie reprezentowania pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM. Do wyboru doszło w połowie października, a pod koniec listopada zostałem powołany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przez te cztery miesiące pracowałem przede wszystkim nad tym, żeby wzmocnić współpracę między oddziałami i spółkami – zgodnie z zasadą „zorganizowani mają lepiej”. Uczestniczyłem w negocjacjach płacowych i rozmowach o przyszłości wielu spółek. Współorganizowałem spotkania poszczególnych przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w nadzorze korporacyjnym. Udało się zebrać dużo cennego doświadczenia.

– Zbliżają się kolejne wybory. Kandydaci Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” zostali już wybrani.

– Wybory przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję zaplanowano na 28-29 kwietnia br. W wyniku prawyborów Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” wyłoniła trzech przedstawicieli. Józefa Czyczerskiego, Bogusława Szarka i mnie, czyli obecnych członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników.

Józek i Bogdan nieprzypadkowo od wielu lat cieszą się zaufaniem załogi i są członkami Rady Nadzorczej. Doświadczenie, umiejętności negocjacyjne i wytrwałość w dążeniu do założonych celów – zdecydowanie to ich wyróżnia. Wiele się od nich nauczyłem współpracując na rzecz pracowników.

– Na czyje wsparcie możecie liczyć w czasie kampanii wyborczej?

– Niespodziewane wybory uzupełniające w październiku ubiegłego roku pokazały, że mogłem liczyć na wsparcie i aktywne współprowadzenie kampanii ze strony kolegów z NSZZ „Solidarność” oraz innych organizacji związkowych. Teraz będzie podobnie.

Ze strony Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” popierają nasze kandydatury organizacje z Oddziałów KGHM: ZG „Polkowice-Sieroszowice”, ZG „Rudna”, ZG „Lubin”, Zakłady Wzbogacania Rud i Zakład Hydrotechniczny. Ze spółek Grupy Kapitałowej wsparcia udzielają: PeBeKa, KGHM ZANAM, Pol-Miedź Trans, PMT Linie Kolejowe, Energetyka, Centrum Badań Jakości, WPEC w Legnicy, Mercus Logistyka, INOVA CIT, Metraco i Lubinpex.

Dodatkowo wspierają nas zaprzyjaźnione organizacje NSZZ „Solidarność”: KGHM Oddział Centrala, Nitroerg, Bipromet, KGHM Cuprum, Centrozłom Wrocław i Uzdrowiska Kłodzkie. Prowadzimy też rozmowy z innymi organizacjami związkowymi w spółkach i oddziałach KGHM.

– Zapowiadałeś kontynuację działań śp. Ireneusza Pasisa, byłego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w PeBeKa i członka Rady Nadzorczej KGHM z wyboru załogi. Jakie kroki udało się poczynić przez ostatnie cztery miesiące?

– Mając na uwadze co do tej pory dokonał Irek organizowaliśmy spotkania przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, a ze względu na okoliczności odbywało się to w formie wideokonferencji. Przez te kilka miesięcy udało się nam nawiązać bliższą współpracę z „Solidarnością” w Uzdrowiskach Kłodzkich.

Analizując różnice zapisów w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy poszczególnych spółek, zdajemy sobie sprawę z trudności wprowadzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Postanowiliśmy zacząć od małych kroków. Dzięki NSZZ „Solidarność” parę lat temu udało się wprowadzić Pracownicze Programy Emerytalne w spółkach Grupy Kapitałowej zamiast mniej korzystnych Pracowniczych Planów Kapitałowych. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie gwarantowanego współczynnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółek Grupy Kapitałowej. Na kilku spotkaniach w nadzorze korporacyjnym poruszałem już ten temat. Omawiana też jest kwestia wypracowania sposobu dojścia w ramach PPE z 3,5% do 7% w spółkach Grupy Kapitałowej.

– Jak wygląda działalność związkowa w czasach epidemii?

– Jest pandemia, a zastosowanie się do wytycznych i obostrzeń uniemożliwia organizowanie bezpośrednich spotkań w większym gronie. Z tego względu jesteśmy zmuszeni „spotykać się” w sposób zdalny – poprzez organizowanie cyklicznych wideokonferencji.

Biorąc pod uwagę wzrastającą ilość przypadków zakażenia SARS-COV-2 z pewnością utrudnione będzie przeprowadzenie pracowniczych wyborów przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Podobna sytuacja była w trakcie październikowych wyborów uzupełniających. Z tego powodu pracodawcy mają większe doświadczenie i będą w stanie bezpieczniej przeprowadzić głosowanie nie narażając pracowników na zakażenie.

– Czego życzysz pracownikom i członkom NSZZ „Solidarność” w związku ze Świętami Wielkanocnymi?

– Chciałem pożyczyć wszystkim zdrowych i radosnych świąt. Z pewnością wielu z nas zostanie w domach i będzie się łączyć z bliskimi m.in. poprzez komunikatory z możliwością wideorozmowy.  Miejmy nadzieję, że będą to ostatnie tak specyficzne święta.

Udostępnij wpis > > >