Spotkanie online przewodniczących NSZZ „Solidarność”

/ 22 marca, 2021

Do kolejnej wideokonferencji przewodniczących NSZZ „Solidarność” z Oddziałów i Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. doszło 22 marca br. Na spotkaniu omówiono m.in. trwające i zakończone negocjacje płacowe w poszczególnych spółkach, problemy napotykane w zakładach pracy oraz zbliżającą się kampanię związaną z pracowniczymi wyborami do Rady Nadzorczej KGHM.

Na spotkaniu omówiono sytuację spółek: PeBeKa, KGHM Zanam, Pol-Miedź Trans, PMT Linie Kolejowe, Energetyka, WPEC w Legnicy, Mercus Logistyka, Centrum Badań Jakości, Lubinpex, KGHM Metraco, INOVA CIT, Uzdrowiska Kłodzkie, Nitroerg, Bipromet oraz KGHM Cuprum.

Spotkanie prowadzili Józef Czyczerski, Przemysław Darowski i Bogusław Szarek.

Udostępnij wpis > > >