WPEC: spotkanie w sprawie przyszłości Spółki

/ 12 grudnia, 2020

Wśród pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy panuje niepokój co do obecnej sytuacji i przyszłości Spółki. Załodze nie są na bieżąco przekazywane informacje. Z tego powodu, na wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w WPEC w Legnicy, 9 grudnia br. doszło do spotkania przedstawicieli Zarządów WPEC i Energetyki oraz nadzoru korporacyjnego z Centrali KGHM z członkami Rady Nadzorczej KGHM z ramienia załogi i przedstawicielami NSZZ „Solidarność”.

Stronę społeczną reprezentowali Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w WPEC Iwona Majsner oraz przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Przewodniczący Przemysław Darowski i Przewodniczący Bogusław Szarek. Ze strony pracodawcy w spotkaniu udział wzięli Dyrektor ds. zarządzania aktywami Kasjan Wyligała, Prezes Zarządu Energetyka Sp. z o.o. Tomasz Dębicki oraz Prezes Zarządu Witold Nowicki i Wiceprezes Zarządu Marek Litwiński z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

Na spotkaniu mówiono o obecnej sytuacji i przyszłości Spółki. Głównym powodem spotkania był brak informacji ze strony pracodawcy i niepokój w załodze. Jednym z poruszonych  tematów były konsekwencje budowy nowego źródła ciepła.

Skutkiem zainicjowanych przez NSZZ „Solidarność” rozmów będzie kolejne spotkanie, ale w szerszym gronie strony społecznej (organizacji związkowych) z Zarządem WPEC w Legnicy. Prezes zapowiedział, że do spotkania dojdzie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, żeby przedstawić bardziej szczegółowe informacje o sytuacji w Spółce.

Udostępnij wpis > > >