Przemysław Darowski z poparciem „Solidarności” WPEC w Legnicy

/ 10 października, 2020/ AKTUALNOŚCI

Przewodnicząca Iwona Majsner z NSZZ „Solidarność” WPEC w Legnicy, popiera Przemysława Darowskiego w pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Udostępnij wpis > > >