Przemysław Darowski z poparciem „Solidarności” w KGHM ZANAM

/ 9 października, 2020/ AKTUALNOŚCI

Przewodniczący Andrzej Dynak z NSZZ „Solidarność” KGHM ZANAM, popiera Przemysława Darowskiego w pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Udostępnij wpis > > >